Viu el Parcs
Diputació de BarcelonaXarxa de Parcs Naturals
Parc Natural de Montesquiu

XVI Concurs de Fotografia

 

 

La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos. El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres fotografies al XVII Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

 

1. Tema
S’estableixen dues modalitats temàtiques:

Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix

Qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc que se celebrarà  el diumenge 6 de novembre al Castell d’Olèrdola.

2.Concursants
El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

3.Obres
S’hi podran presentar fins a un màxim de cinc fotografies en cadascuna de les dues modalitats

4.Procediment
Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color.
Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.

5.Format
El format de les fotografies és lliure, però han d’anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 cm i amb un gruix no superior a 2 mm

6.Jurat
Es designarà oportunament i serà format per tres persones de prestigi reconegut; hi actuarà com a secretari un membre del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7.Data límit d’admissió i lloc de presentació
Les obres es presentaran o s’enviaran dins d’un sobre, abans de les 20 h del dia 16 de novembre del 2011 al Casal de Cultura de Castelldefels, carrer del Bisbe Urquinaona s/n. 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: “ XVII Concurs de fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix, 2011” i al dors de cada fotografia presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual pertany, si és que en forma part d’alguna, i el correu electrònic

8.Veredicte i lliurament de premis
EEs farà públic el divendres 25 de novembre del 2011, a les 20.30 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l’exposició.

9.Premis
Per a la primera modalitat  (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix) s’estableixen els premis següents: un primer premi de 300 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi de 100 euros.
Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc) s’estableix un primer premi de 200 euros i un segon premi de 100 euros. Per tant, l’import total del premis serà de 850 euros

10.Propietat i exposició de les fotografies
Les fotografies guanyadores passaran a ser propietat de la Diputació de Barcelona. L’organització es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presentades en els llocs que consideri d’interès: però, en acabat, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2012. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l’organització.

Veure PDF

 

línea divisòria

 

 

Sitges