21/05/2017

Granera Viu el Parc- Maniquins

Granera

11,30 h a l'era del castell

Acció artístics entre la desfilada de moda i l'espectacle teatral amb la participació activa del públic.